PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR GARANTIJA

1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, pranešęs apie tai Pardavėjui raštu per 14 dienų nuo prekės pristatymo, šiomis sąlygomis:
1.1. Pardavėjui gavus pranešimą apie atsisakymą pirkimo ir pardavimo sutarties, prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita (t.y. Pirkėjas privalo padengti prekės grąžinimo išlaidas) per 14 dienų nuo pranešimo gavimo.
1.2. Pardavėjui gavus grąžinamą prekę ir įvertinus jos kokybę, per 14 dienų nuo raštiško pranešimo apie atsisakymą pirkimo ir pardavimo sutarties gavimo grąžinama prekės kaina ir prekės pristatymo išlaidos. Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos.
1.3. Pirkėjo (vartotojo) teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju netaikoma šioms sutartims:
1.3.1. sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus ar pageidavimus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos serijiniu būdu ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms/individualioms reikmėms;
1.3.2. sutartims dėl prekių, nesandėliuojamų Pardavėjo sandėliuose, o parduodamų išskirtinai užsakomosios prekybos pagrindais ir užsakytų specialiai tik priėmus Pirkėjo užsakymą;
1.3.3. sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
1.3.4. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
1.3.5. sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
1.3.6. sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
1.3.7. sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos.
1.4. Prekė grąžinama originalioje prekės ir siuntos pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pateikti su preke). Grąžinant būtina pateikti  sąskaitą faktūrą, kurią pirkėjas gavo kartu su siunta, arba kitą prekės pirkimą bei pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą, užpildytą ir pasirašytą pirkimo bei pardavimo sutarties atsisakymo formą.
1.5. Už grąžinamos prekės sukomplektavimą atsako pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

2. Įsigijus netinkamos kokybės bet kurią SANTECHNIKOS gaminių katalogo prekę arba bet kokiais SANTECHNIKOS gaminių katalogo prekių garantinės priežiūros klausimais, Pirkėjas turėtų kreiptis į TMH santechnika: tel. 8655 02451 arba info@tmh-santechnika.lt

3. Pardavėjo teikiama įsigytų prekių kokybės garantija nevaržo Pirkėjo (vartotojo) teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

Į kitus Jūsų klausimus mes mielai atsakysime el. paštu info@tmh-santechnika.lt